Varanasi Medical Society

Varanasi

Kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen, toegankelijk en betaalbaar

Het project

Varanasi en de omliggende regio worden geconfronteerd met een schrijnende armoede en een gebrek aan de nodige gezondheidsvoorzieningen. Een visuele handicap en blindheid zijn vaak het gevolg van mensonwaardige leefomstandigheden. Cataract, glaucoma of diabetic retinopathy zijn de meest vastgestelde handicaps.

Om op een efficiënte manier te kunnen reageren op deze problematiek werkt Varanasi Medical Society aan de verbetering en uitbreiding van de afdeling ophtalmologie van het Saint Mary’s Hospital en aan de verdere uitbouw van de Amar Jyoti School voor blinde kinderen, opgericht in 2012. Aan de school is een internaat verbonden dat plaats biedt aan 100 kinderen. PAZ financierde in de voorbije jaren een gedeelte van de werkingskosten.
PAZ wil deze projecten blijvend ondersteunen.
paz - varanasi

De partner

Varanasi Medical Society is een initiatief van het bisdom Varanasi gericht op de realisatie van een kwalitatief gezondheidsbeleid. Prioritair zijn: de oprichting van de noodzakelijke gezondheidsvoorzieningen, toegankelijk voor iedereen zonder onderscheid maar met bijzondere aandacht vrouwen en kinderen, levend onder de armoedegrens. Varanasi Medical Society beschikt over het Saint Mary’s Hospital  en de School for Nursing.  Voor de vele dorpen rond Varanasi werd een Community Health Programme uitgewerkt.

Father Amal Raj, priester in het bisdom Varanasi, is een van de drijvende krachten achter deze projecten. Hij studeerde theologie en toegepaste economische wetenschappen, aan de KULeuven en  is vooral begaan met de armoedeproblematiek. Chief functionary is Father Mathew Kayany.

Varanasi Medical Society, Bishops House, 45 Cantonment Varanasi, 221002.

vmedis(at)gmail.com
PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ staat voor Partners Zonder Grenzen en heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.