Synergy Mission School

Lalgola

Als de basis ontbreekt, is de toekomst vaak uitzichtloos. Daarom is degelijk onderwijs meer dan noodzakelijk

Het project

Synergy Mission School is één van de vele projecten van WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association. Ze is gevestigd in Paharpur - Lalgola, een stad in de nabijheid van Murshidabad, ongeveer 300 km ten noorden van Kolkata. Murshidabad, een kruispunt tussen India, Bangladesh en Nepal, is een centrum van mensen- en drugshandel. De streek heeft een gigantisch drinkwaterprobleem. De concentratie van arsenicum, op een natuurlijke wijze in de bodem aanwezig, is er zeer hoog. 

Lalgola is een zeer achtergesteld gebied, ontwikkeling  en ontwikkelingskansen zijn er nauwelijks. De mensen zijn zeer arm en veelal ongeletterd. De tewerkstellingskansen zijn absoluut ontoereikend. De meeste mensen kunnen de schoolkosten niet betalen.

Onderwijs en vorming zijn er onvoldoende. Daarom nam D.P. Poddar in 2011 het initiatief om in Lalgola te starten met een basisschool. In 2017 is het een primary school met 145 kinderen, een staf van 15 leerkrachten en begeleiders, gespreid over een kleuterschool en 4 jaar lager onderwijs. Het gebouw waarin de school is gevestigd wordt gehuurd. Er zijn 13, meestal té kleine lokalen. Het gebouw is oud,  op sommige plaatsen bouwvallig en niet onderhouden door de eigenaar. Het personeel doet meer dan de nodige inspanningen om het geheel leefbaar te maken voor de kinderen. Uitbreidingsmogelijkheden op deze plaats zijn er niet. De buitenspeelruimte is te beperkt en niet aangepast.

De totale maandelijkse kost voor de school bedraagt momenteel ongeveer 17.850 euro. Het tekort: PAZ betaalt sinds 2 jaar de huur voor het gebouw en de werkingskosten van de school, een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro.
paz - synergi mission school

De partner

WBVHA - West Bengal Voluntary Health Association

WBVHA is een regionale afdeling van VHAI - Voluntary Health Association of India, een social-profit organisatie opgericht in 1974. Zoals de naam stelt, is West Bengal Voluntary Health Association actief in West-Bengalen en gevestigd in Kolkata. De heer D.P. Poddar is oprichter en executive director van WBVHA.

De werking van WBVHA is vooral gericht op het terugdringen van armoede en mortaliteit, op genderdiscriminatie, waterzuivering en milieu, basisgezondheidszorg en hygiëne, levensonderhoud en tewerkstelling. Zij ondersteunen partners, NGO’s, zelfhelpgroepen en tewerkstellingsinitiatieven. De afbouw van drugtraffic en mensenhandel, de begeleiding van gebruikers en slachtoffers zijn ook belangrijke actiedomeinen. PAZ werkt vanaf de start in 2004, samen met WBVHA.

Meer info over WBVHA kan je terugvinden op:
www.wbvha.co.in
PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ staat voor Partners Zonder Grenzen en heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.