Over PAZ

Partnerwerking met het Zuiden

Onze visie

  • PAZ wil een bijdrage leveren voor een meer rechtvaardige en solidaire wereld en vertrekt hiervoor vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van  mensen en gemeenschappen, cultuur en religie, organisaties en acties.
  • PAZ is werkzaam in de Sundarban in de Golf van Bengalen, ten zuiden van Kolkata. Het is een zeer ontoegankelijk gebied, een van de armste regio’s in India. Er wonen meer dan 8 miljoen mensen, verspreid over 102 eilanden.
  • PAZ opteert voor een partnerwerking met het Zuiden en werkt samen met erkende niet-gouvernementele organisaties. Een gelijkwaardig partnership en de realisatie van de volledige autonomie voor de partners zijn hierbij uitgangspunt én doelstelling.
  • PAZ geeft, zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook prioriteit aan de uitbouw van een kwalitatieve basisgezondheidszorg en medische preventie, educatie en basisvorming. De strijd tegen kinderarbeid en childtraffic zijn eveneens bijzondere aandachtspunten.
  • PAZ geeft deze samenwerkingsverbanden concreet gestalte door financiële en logistieke ondersteuning, advies, consultancy en uitwisselingsprogramma’s.
Paz - onze visie

PAZ ... een verhaal van solidariteit en duurzaamheid

1994

Een lang gekoesterde droom wordt werkelijkheid

In 1989 wordt een lang gekoesterde droom werkelijkheid: een eerste keer naar India. Een onuitwisbare kennismaking met een andere cultuur, andere leefwijzen, andere religies, een bezoek aan zuster Jeanne Devos…

In 1994 vertrekt Bart Massart voor een derde keer richting India. Het wordt een beklijvende confrontatie met armoede, ongelijkheid, uitsluiting, mensonwaardige en onterende omstandigheden. Mensen, levend in de slums van Kolkata, overlevend op de grootste vuilnisbelt in Kolkata. Kinderen, 12 uur aan ’t werk in de meest penibele en onhygiënische omstandigheden, “battery-children in bounded labour”.

Het begin van een duurzaam engagement: “Satyagraha, de kracht van waarheid en liefde. Actief en geweldloos werken aan rechtvaardigheid”.

2004

Eerste contact met SSDC – Sundarban Social Development Centre

Op vraag van Arnout Raskin, oprichter van de Mobil School, brengt Bart een bezoek aan SSDC in de Sundarban ten zuiden van Kolkata, in de Golf van Bengalen. SSDC is een Indische niet-gouvernementele organisatie, actief op het vlak van basisgezondheidszorg, educatie en child traffic. De eerste contacten waren uitnodigend en boeiend, de noden en behoeften enorm, de zienswijzen liepen parallel en complementair. Wordt vervolgd … PAZ – Partners Zonder Grenzen ziet het levenslicht!

2005

Basic health care for mother and child

SSDC & PAZ geven prioritair aandacht aan “basic healt care for mother and child”. Naast het veldwerk in de dorpen is er de materniteit met een capaciteit van 30 bedden. Meer dan 800 bevallingen per jaar, een medische en sociale begeleiding voor duizenden moeders en kinderen. De materniteit, een klein onafgewerkt gebouw, beperkt tot de gelijkvloerse verdieping. PAZ financiert het vervolg: een gebouw met 2 verdiepingen, met een aanbod van 50 bedden.

2007

Bookbank

Vele kinderen kunnen niet naar de school. Het geld ontbreekt om boeken en schoolbenodigdheden te kopen. Om de kansen te vermeerderen en “outdrop” te verminderen, neemt het Child Parliament het initiatief om een bookbank op te richten en de boeken ter beschikking te stellen van de allerarmsten. PAZ sponsort de bookbank.

2008

Van materniteit tot “specialized unit for malnutricion”

De concurrentie van goed gefinancierde privé initiatieven maakt een financieel verantwoorde exploitatie van de materniteit onmogelijk. Maar de nood in de Sundarban is zeer groot. “Malnutrition” vooral bij kinderen is een van de grootste problemen. De materniteit wordt “specialized unit for malnutrition”. Zwaar ondervoede kinderen tot 5 jaar en de moeders kunnen participeren aan een residentieel programma van 21 dagen.

2011

Clinic boat

De Sundarban is arm en ontoegankelijk, heeft weinig transportmogelijkheden en het gezondheidsaanbod is erg beperkt. Met de patiënt naar de arts is voor velen een onoverbrugbaar en onbetaalbaar probleem. Waarom dan niet met de arts naar de patiënt ? Een tweedehands boot hersteld en aangepast, maakt op 11 juli 2012 de maiden-trip naar een van de eilanden … meer dan 200 consultaties op één dag. Ambulante gezondheidszorg: levensnoodzakelijk.

2011

Sundarban Comprehensive Eye Care

Ongeveer 1,2 % van de bevolking is blind of heeft een verhoogd risico op blindheid. De kleine oogkliniek beantwoordt niet meer aan de verwachtingen. PAZ start met de uitbreiding en de vernieuwing van het bestaande gebouw, zodat de capaciteit kan groeien van 6.000 naar 10.000 operaties per jaar.

2013

Amar Jyoti

Father Amal, priester van het bisdom Varanasi, bekommert zich vooral om de schrijnende armoede in zijn thuisstaat Uttar Pradesh. Hij stond aan het hoofd van verschillende scholen en startte in 2013 een school met internaat voor blinde kinderen. “Amar Jyoti - Mijn Licht" begeleidt kinderen naar een grotere zelfstandigheid. Bijdragen voor de werkingskosten zijn meer dan welkom.

2014

Synergy Mission School

In Murshidabad is de armoede schrijnend. Onderwijs en vorming zijn er onvoldoende en de meeste mensen kunnen de schoolkosten niet betalen.
Daarom nam D.P. Poddar - executive director of WBVHA - in 2011 het initiatief om in Lalgola te starten met een basisschool. In 2017 is het een primary school met 145 kinderen, een staf van 15 leerkrachten en begeleiders, gespreid over een kleuterschool en 4 jaar lager onderwijs. Ook hier levert PAZ een levensnoodzakelijke bijdrage in de werkingskosten.

2014

PAZ & SSDC, 10 jaar solidariteit

2017

Namkhana

Bij schenking verwerft SSDC een eigendom – landbouwgrond en een te renoveren gebouw – op een van de vele eilanden. Er zijn verschillende mogelijkheden: health and care centre, education, training, agriculture, fish farm and cattle. We starten met health and care.

2017

Girl Child Protection

Early marriage, child traffic, child labour and domestic work zijn permanent aanwezige vormen van child abuse. SSDC is permanent aanwezig op het terrein om mensen bewust te maken, te informeren en te begeleiden. Acties worden ondernomen, de overheid wordt aangesproken. Omdat de bestaande financiering werd beëindigd, neemt PAZ de personeelskost over.

2018

“We zullen doorgaan” …

Optimaliseren … verder bouwen aan zelfredzaamheid, duurzaamheid ...

PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ staat voor Partners Zonder Grenzen en heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.