Child Hospital

Sundarban

Te weinig voedsel, eenzijdige voeding, verontreiniging … de grootste slachtoffers zijn baby's en kinderen. Het Nutrition Rehabiltation Centre is een stap naar een meer globale en duurzame oplossing.

Het project

Het gebrek aan basisgezondheidszorg is een van de grootste problemen en verdient absolute prioriteit. De belangrijkste doelgroepen zijn jong-volwassen vrouwen, adolescenten en kinderen jonger dan 5 jaar, met een heel bijzondere aandacht voor vrouwen in verwachting en jonge moeders.

Binnen dit globale kader is de aandacht van preventieve en curatieve zorg onontbeerlijk, moeder en kind vormen daarbij de kerngroep, vooral met het oog op het terugdringen van vroeggeboorten en kindersterfte. Om naast bewustmaking en preventie ook de nodige en onontbeerlijke zorg te kunnen aanbieden, startte SSDC in 2004 met de bouw van een materniteit. Begin 2010 was het gebouw voltooid en kon het ziekenhuis functioneren. De totale bijdrage van PAZ voor ruwbouw en afwerking bedroeg 75.000 €.

Door het initiatief van 2 privé materniteiten in de regio en de door hen gevolgde “wervingspolitiek” werd de materniteit in 2012 omgevormd tot een “Nutrition Rehabilitation Centre" voor kinderen tot 5 jaar. De eerste acties inzake voeding en ondervoeding zijn sensibiliseringscampagnes en ambulante zorg in de dorpen. Wanneer deze ambulante zorg ontoereikend is, worden moeder en kind overgebracht naar het centrum voor een intensieve begeleiding van 21 dagen.  Er zijn 30 bedden beschikbaar.
paz - child hospital

De partner

SSDC - Sundarban Social Development Centre

SSDC, een niet-gouvernementele non-profit organisatie, opgericht in 1986 werkt in de Sundarban. Basisgezondheidszorg, onderwijs en gemeenschapsvorming zijn  de werkterreinen. Ook de strijd tegen kinderarbeid en child traffic behoort tot de kernopdracht. PAZ en SSDC zijn partners sinds 2004.  
Een oogkliniek, een kinderziekenhuis en een clinic boat zijn de belangrijkste projecten.

Parallel en ondersteunend zijn er verschillende initiatieven met betrekking tot hygiëne, voeding, gemeenschapsopbouw en onderwijs. Zo bestaat er onder meer een “bookbank” ten behoeve van de allerarmsten, om het onderwijs te stimuleren en de “outdrop” te beperken.

Gedwongen door de zeer moeilijke weersomstandigheden heeft SSDC ook een volledige programma noodhulp. Zij stimuleren en begeleiden zelfhulp-, spaar- en jongerengroepen. Het child parliament en microfinanciering zijn hiervan zeer goede voorbeelden.

Meer info over SSDC kan je terugvinden op:
www.ssdcindia.org.in
PAZ - Partners Zonder Grenzen
PAZ staat voor Partners Zonder Grenzen en heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld.

Contact


Nieuwsbrief


Blijf je graag op de hoogte van de activiteiten van PAZ?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.