PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

STEUN ONS

De confrontatie met schrijnende armoede, een absoluut tekort aan basisgezondheid en een bijna permanent voedseltekort kunnen ons afschrikken.

 

De problemen zijn zo overweldigend dat ze ons zouden kunnen verlammen en ons onbewust zouden doen zeggen: "wat kunnen wij eraan doen?"

 

Niets is minder waar als we volgende overweging van zuster Jeanne Devos daadwerkelijk inhoud willen geven: "Niets is onmogelijk als we het samen doen."

U kan ons op verschillende manieren steunen, bijvoorbeeld door:

- uw interesse en advies

- ons kenbaar te maken en over PAZ te spreken in uw familie en vriendenkring

- ons in contact te brengen met bedrijven of personen uit uw netwerk

- uw medewerking bij bepaalde evenementen zoals Hapje – Tapje of een restaurantdag

- lid te worden van de algemene vergadering of raad van bestuur van PAZ vzw

- wenskaarten te kopen en / of te verkopen

- een "Bartholomeus" te drinken en te promoten

- een financiële bijdrage te leveren

- zelf creatief te zijn en ons nieuwe voorstellen te doen

- …

 

Wat het financiële betreft en om de duurzaamheid van onze werking te waarborgen durven wij de voorkeur geven aan een doorlopende maandelijkse opdracht van bijvoorbeeld 10 euro of meer. Op deze wijze treedt u dan ook toe tot de "Vrienden van PAZ".

 

Niet onbelangrijk is het feit wij u fiscale aftrekbaarheid kunnen bieden voor alle giften die op jaarbasis gelijk zijn aan of groter dan 40 euro. In de loop van het eerste kwartaal van

het daarop volgend jaar ontvangt u dan een fiscaal attest met alle noodzakelijke gegevens. Wij vragen u dan wel deze bijdragen te willen storten op onderstaande rekening met volgende gegevens:

IBAN - rekeningnummer BE96 9794 2989 4305

ROSE vzw – Organisation for supporting education.

Dorpsstraat 564, 3061 Bertem

Verplichte vermelding "Donatie voor PAZ – projecten"

 

Dit jaar doen we ook een aanvraag voor een projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. Een storting op deze rekening geeft ook mogelijkheden tot fiscale aftrekbaarheid.

 

U kan ook steeds storten op de rekening van

PAZ - Partners Zonder Grenzen

BE49 0689 0016 4471

Deze giften zijn voorlopig nog niet fiscaal aftrekbaar, maar we hopen dit spoedig te kunnen realiseren.

 

Alvast hartelijk dank voor uw sympathie, uw medewerking en uw steun.

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP

VOLG ONZE BLOG