PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

FATHER AMAL RAJ

De mensen levend in de dorpen in de omgeving van Varanasi behoren tot de allerarmsten. Werkloosheid, ondervoeding, gebrek aan gezondheidszorg zijn slechts enkele van de maatschappelijke problemen. Father Amal en zijn medewerkers willen hieraan tegemoet komen.

Internaat voor blinde kinderen

Het internaat voor blinde kinderen werd gebouwd in 2012 – 2013. Momenteel en gedurende het ganse jaar 2014, verblijven er 10 kinderen. Jaarlijks zal dit aantal worden uitgebreid om uiteindelijk te komen tot een 100 – tal kinderen. Het bisdom Varanasi financierde in grote mate de bouw van het internaat. Om het verblijf en het onderwijs van de kinderen te financieren heeft men een jaarbedrag van 6.000 euro tot 8.000 euro nodig. Momenteel bedraagt de kostprijs voor verblijf en voeding per kind en per maand 15 euro. De kosten voor het personeel – een schoolhoofd, 2 leerkrachten en een helper – bedragen 300 euro per maand. Aangevuld met onderhoudskosten betekent dit een bedrag van ongeveer 600 euro per maand of 7.200 euro per jaar.

 

Aankoop van een schoolbusje

Rekening houdend met de situatie van de kinderen en de beperkte transportmogelijkheden in deze regio, is er dringend behoefte aan een schoolbusje. De kostprijs bedraagt 8.000 euro tot 10.000 euro

 

 

TE FINANCIEREN IN 2014: 7.200 euro

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP

VOLG ONZE BLOG