PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

EYE HOSPITAL

Cataract, glaucoom … oogziekten die ons nog nauwelijks verontrusten. De voorzieningen zijn zo uitgebreid, de technieken zo verfijnd, de ingrepen zo beperkt. Elders in de wereld is het vaak anders, weinig artsen en geen voorzieningen.

 

Cataract en glaucoom leiden er nog al te vaak tot blindheid en

blindheid tot werkloosheid, uitsluiting en schrijnende armoede. Met onze oogkliniek kunnen we dit veranderen.

Het project van de oogkliniek werd opgestart voor de komst van PAZ in 2004 en gesteund door andere internationale organisaties, hoofdzakelijk door Sight Savers International uit de UK. Wegens het huidige tekort aan sponsors heeft PAZ dit project sinds 2013 gedeeltelijk overgenomen, vooral wat betreft de verdere uitbreiding van het hospitaal en de aankoop van de nodige medische apparatuur.

 

De bevolking van de Sunderban wordt omwille van de moeilijke omstandigheden: tekort aan voeding, eenzijdige voeding, onhygiënische leefsituaties, gebrek aan zuiver water en het gebrek aan basisgezondheidszorg op de eilanden zwaar getroffen door oogziekten. Het laatste jaar werden ongeveer 18.300 nieuwe patiënten behandeld. In het totaal werden er in 2013 bijna 5.600 operaties uitgevoerd.

 

De meeste patiënten lijden aan cataract of glaucoom. Rekening houdend met het grote aantal getroffenen en de enorme nood wordt het ooghospitaal momenteel uitgebreid met een tweede verdieping, waardoor het aantal bedden kan worden vermeerderd tot 60 en het aantal operaties tot 8000 per jaar.

 

Naast het centrale ooghospitaal hebben we op verschillende eilanden nog een Vision Centre, 6 in totaal. Hier kunnen de mensen terecht voor een check – up, de eerste en noodzakelijke zorgen. Het Vision Centre van Pathar Pratima wordt nog verder uitgebreid.

Belangrijkste project voor 2014 is de uitbreiding van de medische apparatuur van het Eye Hospital zodat we de kwaliteit kunnen verbeteren en de dienstverlening uitbreiden.

 

De volgende medische apparatuur wordt gevraagd:

 

OCT - Optical Coherence Tomography – CARL ZEISS CIRRUS 500 HD

Optische coherentietomografie (OCT) is een onderzoekmethode voor deels reflecterende (opake) materialen, waarbij beelden (dwarsdoorsneden) worden gevormd met behulp van een interferometer voor licht met een geringe coherentielengte.

OCT wordt onder meer in de oogheelkunde gebruikt om het netvlies te onderzoeken. De methode kan beschouwd worden als een optisch equivalent van de echografie. De weerkaatste lichtgolven worden gebruikt om een dwarsdoorsnede van het weefsel te reconstrueren. De methode is non-invasief, dat wil zeggen dat er geen enkel materiaal of gereedschap in het lichaam wordt gebracht. Er wordt ook geen incisie gemaakt. De enige voorbereiding bestaat uit het toedienen van pupilverwijdende druppels.

 

DFA – Angiography – CARL ZEISS

Angiografie is een afbeeldingstechniek in de geneeskunde waarbij bloedvaten en hartkamers met behulp van contrastvloeistof worden afgebeeld met röntgenfoto's. De afbeelding die ontstaat heet angiogram.

De naam komt van de Griekse woorden angeion en graphein. Angiografie betekent letterlijk "afbeelding van bloedvaten". Deze techniek is ook belangrijk bij de ophtalmologie.

 

ALCON – High – End Vitrectomy Surgery machine

Vitrectomie of glasoperatie is een operatie aan de binnenkant van het oog, waarbij het vocht in het oog wordt vervangen door een andere vloeistof. Deze operatie is nodig bij littekenvorming bij de gele vlek, netvliesloslatingen en diabetische retinopathie. Na de vitrectomie zou het zicht van de patiënt zienderogen moeten verbeteren.

Een vitrectomie kan ook worden uitgevoerd als behandeling tegen glasvochttroebeling. Hoewel veel artsen een vitrectomie afraden voor deze aandoening, wordt deze ingreep steeds vaker uitgevoerd.

 

 

In 2013 betaalde PAZ de volgende voorzieningen:

-  Uitbreiding van het hospitaal: 15.000 euro

-  Brandbeveiliging: 9.000 euro

-  Aankoop van medische apparatuur / Phaco System: 15.000 euro

 

 

IN 2014 WIL PAZ ZORGEN VOOR:

-  UITBREIDING VAN HET HOSPITAAL: 15.000 euro

-  UITBREIDING VAN HET VISION CENTRE IN PATHAR PRATIMA: 8.000 euro

-  MEDISCHE APPARATUUR: 138.250 euro

-  BOUNDERY OF THE HOSPITAL: 7.000 euro

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP

VOLG ONZE BLOG