PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

CHILD HOSPITAL

Te weinig voedsel, eenzijdige voeding, verontreiniging … een permanente problematiek op de vele eilanden in de Sunderban. Jong en oud worden ermee geconfronteerd, maar de grootste slachtoffers zijn baby's en kinderen.

 

Door informatie, motivatie en ambulante begeleiding kan reeds heel wat

worden opgelost, maar vaak is een tijdelijke opname meer dan noodzakelijk, levensnoodzakelijk. Een "specialized centre for malnutrition" is hier een

eerste stap naar een meer globale en duurzame oplossing.

Het gebrek aan basisgezondheidszorg is een van de grootste problemen en verdient absolute prioriteit. De belangrijkste doelgroepen zijn jong – volwassen vrouwen, adolescenten en kinderen jonger dan 5 jaar, met een heel bijzondere aandacht voor vrouwen in verwachting en jonge moeders. Ook weduwen en ouderen vormen een zeer kwetsbare groep.

 

Binnen dit globale kader is de aandacht van preventieve en curatieve zorg onontbeerlijk, moeder en kind vormen daarbij de kerngroep, vooral met het oog op het terugdringen van vroeggeboorten en  kindersterfte. Om naast bewustmaking en preventie ook de nodige en onontbeerlijke zorg te kunnen aanbieden, startte SSDC in 2004 met de bouw van een materniteit. De gelijkvloerse verdieping werd voltooid en functioneert sinds 2006. De eerste verdieping werd in gebruik genomen in februari 2009. Begin 2010 was ook de tweede verdieping voltooid en kon het ziekenhuis in zijn geheel functioneren. Het beschikt momenteel over een vijftigtal bedden en de nodige infrastructuur om de basiszorg op een kwalitatieve manier te kunnen verstrekken. De totale bijdrage van PAZ voor ruwbouw en afwerking  bedraagt  75.000 euro.

 

Omwille van de komst van 2 privé materniteiten in de regio en de door hen gevolgde “wervingspolitiek”  - onhoudbaar voor  SSDC – werd de materniteit in 2012 omgevormd tot een gespecialiseerd kinderziekenhuis inzake ondervoeding en dit voor kinderen tot 5 jaar. De eerste acties inzake voeding en ondervoeding zijn sensibiliseringscampagnes en ambulante zorg in de dorpen. Wanneer deze ambulante zorg ontoereikend is, worden moeder en kind overgebracht naar het gespecialiseerd kinderziekenhuis voor een intensieve begeleiding van 21 dagen. Momenteel zijn er 30 bedden beschikbaar, maar het aantal zal worden uitgebreid tot 50 bedden

 

 

PAZ betaalde in 200:  20.000 euro, in 2009: 27.500 euro,

in 2011: 5.000 euro, in 2013: 22.500 euro

TOTAAL: 75.000 euro

 

GEEN FINANCIERING IN 2014

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP

VOLG ONZE BLOG