PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

WBVHA – WEST BENGAL VOLUNTARY HEALTH ASSOCIATION

WBVHA is een van de regionale afdelingen van Voluntary Health Association of India – VHAI, een non-profit organisatie opgericht in 1970. VHAI is de federatie van 27 State Voluntary Healt Associations, die samen meer dan 4500 instellingen in zake gezondheid en ontwikkeling groeperen, een van de meest uitgebreide netwerken ter wereld. Zoals de naam stelt, is West Bengal Voluntary Health Association, gids en eerste partner van PAZ, actief in West-Bengalen.

In de jaren 2005 – 2006 kende WBVHA een enorme ontwikkeling, niet alleen in zake visie en beleid, maar ook op het vlak van programma’s, projecten, partnerships en bereikte doelgroepen, verspreid over gans West-Bengalen. Decentralisatie van werk en activiteiten was een belangrijk uitgangspunt, waardoor vorming en training van veldwerkers, ondersteuning en organisatie van begeleiders tot de belangrijkste activiteiten behoorden. De betrokkenheid en het engagement van WBVHA ontwikkelde zich vooral op volgende terreinen: algemene menselijke en maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg en preventie, tewerkstelling en economische groei, milieuproblematiek.

De acties ondernomen door WBVHA betroffen prioritair het terugdringen van armoede en mortaliteit, gender-discriminatie, waterzuivering en milieu, basisgezondheidszorg en hygiëne, levensonderhoud en tewerkstelling. Zij ondersteunden partners, NGO’s, zelfhelpgroepen en tewerkstellingsinitiatieven.
Zij zijn ook werkzaam op de Andaman & Nicobar Islands, zwaar getroffen door de tsunami.

 

www.wbvha.org.in

www.vhai.org

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP