PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

SSDC – SUNDERBAN SOCIAL DEVELOPMENT CENTRE

De Sunderban, een uitgestrekt gebied in South 24 Parganas, ten zuiden van Kolkata in de Golf van Bengalen, is een van de meest achtergestelde gebieden in India. Het is een geheel van ondoordringbare wouden, rivieren, delta’s en eilanden. Het gebied, bewoond door meer dan 8 miljoen mensen, levend onder de armoedegrens wordt zeer vaak getroffen door natuurrampen. Er is een bijna totaal gebrek aan gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en transport.

De gezinnen zijn voor de overgrote meerderheid volledig afhankelijk van landbouw,  veeteelt en visvangst. Omwille van het zeewater en de verzilting van de bodem is er slechts één oogst per jaar mogelijk en is de productiviteit zeer laag. Er is een totaal gebrek aan arbeidsintensieve activiteiten of bedrijven. De Sunderban behoren dan ook tot de armste en meest achtergestelde gebieden van India.

 

Het projectgebied van SSDC – PAZ, Mandir – Bazar, is gelegen op 65 km ten zuiden van Kolkata. Er leven ongeveer 185.000 mensen verspreid over 10 dorpen. Transportmogelijkheden zijn er zeer beperkt en de toegankelijkheid tot basisgezondheidszorg en onderwijs is absoluut ontoereikend.

 

SSDC, een seculiere, niet-gouvernementele non-profit organisatie, opgericht in 1986 is  werkzaam in deze regio. Op districtsniveau werken zij aan de promotie en de uitbouw van basisgezondheidszorg, onderwijs en gemeenschapsvorming. Op een ruimer niveau werken zij  rond kinderarbeid en child traffic. Nationaal en internationaal werkt SSDC samen met verschillende NGO’s. PAZ is de prioritaire partner met wie – sinds 2004 - op een intensieve manier samengewerkt wordt.

 

SSDC is actief op verschillende terreinen in zake gezondheidszorg. Een oogkliniek, een kinderziekenhuis en een clinic boat voor ambulante gezondheidszorg behoren tot de kernopdracht van onze gezamenlijke activiteiten. Parallel en ondersteunend zijn er verschillende initiatieven – vooral preventief - met betrekking tot hygiëne, voeding, educatie en gemeenschapsopbouw. Concreet krijgt dit onder meer gestalte door projecten rond waterzuivering, volksgezondheid en “women empowerment programs”. Zij voeren acties tegen mensenhandel en kinderarbeid en zorgen voor de opvang en begeleiding van slachtoffers en familieleden.

 

Ook educatie en onderwijs staan op het programma. Zo bestaat er sinds geruime tijd een “bookbank” ten behoeve van de allerarmsten, met de bedoeling het regulier onderwijs te stimuleren en de “outdrop” van kinderen te beperken. Begin 2013 werd ook gestart met de logistieke en financiële ondersteuning van twee kleine basisscholen in de “backwaters” van een van de vele eilanden.

 

Gedwongen door de zeer moeilijke weersomstandigheden hebben ze ook een volledige programma noodhulp opgezet. Zij stimuleren de oprichting van en werken mee met zelfhulp-, spaar- en jongerengroepen. Het child parliament en microfinanciering zijn hiervan zeer goede voorbeelden.

 

www.ssdcindia.org.in

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP