PARTNERS

PROJECTEN 2014

BARTHOLOMEUS

IN DE KIJKER

CONTACT

STEUN ONS

BLOG

PRATYASHA

Pratyasha - hoop of verwachting – is een kleine maar erkende niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2003 door Tapasi Ganguly. Pratyasha is zowel werkzaam in de stad, als op het platteland en heeft girl children als haar belangrijkste doelgroep. Meisjes worden door de familie en de gemeenschap vaak verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Opvoeding, onderwijs en opleiding zijn voor hen minder belangrijk.

In Joynagar is het de bedoeling hen de kans te bieden om op een rechtvaardige manier gebruik te maken van hun eigen rechten binnen de gemeenschap. Pratyasha wil hen laten inzien dat zijzelf de mogelijkheden hebben om een eigen, menswaardig leven uit te bouwen en zelf te zorgen voor hun levensonderhoud. In Godabar Bastala, het dorp in Joynagar waar DPS werkzaam is, leven ongeveer 600 families, waarvan een kleine 200 beneden de armoedegrens. In deze regio zijn er geen voorzieningen voor onderwijs en gezondheidszorg.

 

Sukia Street, het werkgebied in Kolkata, is gelegen in de kanaalzone. Er woont een zeer gedifferentieerde bevolking. De meeste families voorzien in hun levensonderhoud door battery-breaking en recycle-activiteiten, een onmenselijk en uiterst ongezond werk, totaal onderbetaald. Ook de kinderen moeten mee aan de slag. De vrouwen zijn bijna allemaal ongeletterd, hebben en krijgen zo goed als geen kans op ontwikkeling. Omwille van de armoede en de erbarmelijke levensomstandigheden is ook hun gezondheid beneden peil. Pratyasha tracht hier verandering in te brengen door informatie, vorming en coaching.

 

tapasiganguli@hotmail.com

VOLG ONZE BLOG

VOLG ONS OOK OP